Livrare și retur

Descrierea serviciilor șI a produselor comercializate

Pe acest website pot fi achiziționate prin plata cu cardul următoarele:

  • cursuri de marketing;
  • servicii de consultanță în marketing;
  • ghiduri, cărți, video‑uri și alte materiale informative.

Pentru informații detaliate vă recomandăm să citiți descrierea fiecărui produs sau serviciu achiziționat.

POLITICA DE LIVRARE A PRODUSELOR

Fiecare produs achiziționat va fi livrat după finalizarea plății, conform descrierii detaliate pe pagina fiecăruia. Detalii despre livrare pot fi găsite pe pagina individuală a fiecărui produs.

POLITICA DE RETUR/ANULARE

Potrivit legii în vigoare, furnizarea de conținut digital care nu este livrat pe un suport material și livrarea a început cu acordul expres al consumatorului, așa cum este cazul produselor Storyseeker.ro, este exceptată de la aplicarea dreptului de retur. Mai multe informații în acest sens găsiți pe site‑ul ANPC, https://anpc.ro/.

În rezumat: deoarece accesul la produsele digitale descărcabile este instant și acestea sunt ușor de replicat, produsele digitale nu sunt incluse în garanția normală de retur.

Din acest motiv, accesul instant la produsele sub formă de abonament nu au o garanție a returnării banilor, dacă nu este specificat diferit pe pagina de prezentare. Însă acestea au opțiune de testare sau plată lunară, pentru a vă putea familiariza cu ele înainte să le achiziționați pe termen mai lung.

Alte materiale individuale vin cu garanție așa cum este specificat pe pagina individuală de prezentare.

Condiții, Garanții și Limitări

Storyseeker.ro își rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adnota sau șterge în orice moment și în mod discreționar total sau parțial datele din site în funcție de schimbările ce au loc cu privire la serviciile, soluțiile și produsele oferite, fără a fi necesară obținerea acordului vreunui terț.

Storyseeker.ro nu își asumă nici o responsabilitate în cazul în care site‑ul nu poate fi accesat de către Utilizatori, pe o perioada nelimitată de timp, din orice motive tehnice sau comerciale.

Storyseeker.ro își rezervă dreptul ca în orice moment să modifice în parte sau în totalitate conținutul informațiilor prezentate pe site, fără o notificare prealabilă a Utilizatorilor.

Storyseeker.ro nu oferă nici o garanție în ceea ce privește condițiile de comunicații ale Utilizatorilor, inclusiv starea de funcționare a computerului personal. Utilizatorii înțeleg și acceptă că accesul la site și la serviciile și produsele prezentate va fi condiționat în mod obiectiv de conexiunea la internet și dotările hardware și software folosite de fiecare Utilizator.

Storyseeker.ro își rezervă dreptul de a suspenda sau desființa acest site fără o notificare prealabilă a Utilizatorilor.

Storyseeker.ro nu face nicio referire pe acest site la compatibilitatea dintre calculatorul Utilizatorilor și acest site și nu își asumă răspunderea pentru eventuală imposibilitate de accesare a site‑ului din cauza unor probleme de compatibilitate cu calculatorul propriu al fiecărui Utilizator. Acest site va fi accesat de bună voie, iar Utilizatorii își vor asuma în mod irevocabil și necondiționat responsabilitatea pentru accesarea acestui site.

Limitarea răspunderii

Storyseeker.ro nu își asumă răspunderea pentru niciun fel de daune speciale, indirecte sau consecventiale sau pentru prejudicii sau alte daune care ar putea rezulta din sau sunt legate de utilizarea informațiilor de pe acest site sau de accesarea, navigarea pe și utilizarea acestui site.

Storyseeker.ro este exonerată de orice răspundere cu privire la orice fel de daune care rezultă din accesarea sau imposibilitatea de accesare a site‑ului sau din preluarea și utilizarea datelor site‑ului. Descrierile produselor şi serviciilor sunt referințe generale cu privire la natura și tipul produselor și serviciilor oferite de Storyseeker.ro. Utilizatorii care sunt interesați de aceste produse sau servicii se vor adresa direct Storyseeker.ro pentru a obține informații complete și actuale.

Storyseeker.ro depune eforturi pentru a posta informații corecte şi actualizate, dar nu garantează acuratețea sau caracterul complet al acestora.

Site‑ul poate conține date inexacte sau erori. Informațiile de pe site sunt pregătite şi furnizate fără niciun fel de garanție, cu privire de exemplu, dar fără a se limita la calitatea satisfăcătoare sau utilitatea informațiilor pentru un anumit scop.

To top